• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White SoundCloud Icon
  • White Twitter Icon

DISCOGRAFIA

Impressões - Impressions
Choro das 3
Macolé, 2016
Também disponível:
Viajantes
Choro das 3
Macolé, 2018
15 Anos
Choro das 3
Macolé, 2017
Impressões - Impressions
Choro das 3
Macolé, 2016
Impressões - Impressions
Choro das 3
Macolé, 2016
Também disponível:
Pé de Choro - Choro Tree
Choro das 3
Macolé, 2015
Também disponível:
Boca de Goiaba
Choro das 3
Macolé, 2014
Também disponível:
Dias de Verão
Elisa Meyer Ferreira
Macolé, 2014
Também disponível:
Boas Novas
Choro das 3
Macolé, 2013
Escorregando
Choro das 3
Macolé, 2012
Meu Brasil Brasileiro
Choro das 3
Som Livre, 2008
Também disponível:
Também disponível:
Também disponível:

© 2015 - Choro das 3 - Macolé Produções